1

Shenzhen
Phone: +86-755-85290393 
Email: info@akkutronics.com
Address: 5/F., Huichao Bldg,
Yintian Industrial Area,
4008 Bao'an Avenue,
Shenzhen, China. 

Huizhou

Email: technical@akkutronics.com
5F, Building 56, Longmenhong
Industrial Zone,
Huizhou, Guangdong Province,
P.R. China

Skokie, IL USA

Phone: 832-365-3986
Email: info@akkutronics.com
Contact: Bob Yang
Address: 8340 Lincoln Ave, 
Skokie, IL 60077, USA

Online Message